Hệ thống điện Mặt Trời hòa lưới 157.5 kWp tại GC FOOD – Đồng Nai

Liên HệContact icon